شنبه, 26 اسفند 1396
 
 
 

 

 

 
 
 

اخبار برگزیده

اخبار استان

 
 
 

مزيّت ها و چالشهاي حضور قرباني در انتخابات مجلس دهم

اين ياد داشت خلاصه و چکيده صحبتهائي است که در جمع تعدادي از دوستان در قاين و حاجي آباد بيان شد و صرف نظر از گمانه زني هاي احتمالي که سياسيون و رسانه ها در مورد آن خواهند داشت در معرض داوري همگان قرار ميگيرد اميد است تبيين نظرات مؤثر باشد.

   گرچه احتمال رأي آوري  موسي قرباني از همه بيشتراست  و حضور وي همراه با مزيّت هاي خوبي است ولي چالشهاي جدي در اين مسير قرار دارد که تصميم گيري را دشوار ميکند. از همه دوستان انتظار دارد بدون حب و بغض اين مطلب را بخوانند و علاوه بر آنچه در اين يادداشت آمده است مزيت ها و چالشهائي که به ذهنشان ميرسد را بيان کنند و مطمئن باشند باعث کدورت نخواهد شد.

روز جمعه 25 اريبهشت در دو جلسه جداگانه  در جمع دوستان انتخاباتي در قاين و حاجي آباد تشکيل شد ، در اين جلسات آقاي قرباني ضمن شنيدن حرفهاي آنان نقطه نظرات خود را به اطلاع آنان رساند که خلاصه و چکيده مطالب به اطلاع همشهريان عزيز قاين و زيرکوه مي رسد.

ابتدا در جمع دوستان دو نکته بيان گرديد و سپس به تبيين مزيتها و چالشهاي حضور در انتخابات پرداخته شد .

 نکته اول اين بود که مطالب جلسه محرمانه نيست و پيشاپيش ميدانيم که بلافاصله روي ميز مقامات مربوط قرار خواهد گرفت و جاي نگراني از اين موضوع هم نيست و بر همين اساس خلاصه آنرا اطلاع رساني مي شود.

نکته دوم اينکه در انتخابات نبايد احساسي و غيرتي تصميم گرفت و همانگونه که نبايد تحت تأثير شايعاتي که ما را از عدم صلاحيت مي ترسانند قرار گرفت و در اقدامي لجوجانه در انتخابات حاضر شد؛  نبايد از ترس تخريبها وتهديدها صحنه را ترک کرد بلکه بايد مدبرانه و کارشناسانه تصميم گرفت و هزينه آنرا نيز پرداخت کرد.

   حضور قرباني در انتخابات مانند هر کسي داراي مزيّت و چالش است و در اين سخن بر اساس يک برداشت واقع بينانه به تبيين مزيتها و چاشهاي حضور قرباني در انتخابات مي پردازيم

اول : مزيتهاي حضور

   با توجّه به ويژگي هائي که در يادداشت قبلي بيان گرديد حضور در انتخابات همراه با مزيّت هائي است که لزوم اين حضور را تقويت ميکند که به چند مورد اشاره مي شود.

   الف : رويش آراء واحتمال رأي آوري

   گرچه برخي تلاش ميکنند سياه نمائي کنند که قرباني رأي نمي آورد ولي اينان خود نيز در خلوت خود اذعان ميکنند و باور دارند که احتمال رأي آوري وي از هر کس بيشتر است و در سه سال گذشته به دلائلي که در اين مقوله فرصت پرداختن به آن نيست رويش رأي ايشان بيشتر از ريزش آن بوده است.

   اگر نماينده دوره نهم در رقابت انتخاباتي منهاي نماينده وقت 31 هزار رأي آورده است قرباني 16 سال قبل از آن در رقابت با نماينده وقت 37 هزار رأي آورده است و در سه دوره بعد از آن به ترتيب 38 ؛ 45 و 45 هزار رأي آورده  که رأي اخير پس از الحاق به خراسان جنوبي بوده و پيام خاص داشته است.

   سفر اخير به قاين و يادداشتهاي مردم در سايت نيز بخوبي نشان دهند رويش آراء است وکساني در جلساتِ اين سفر حاضر شده بودند که قبلا مخالف جدي بودند و جلسه جشن مبعث هم بسيار با شکوه بود و معني دار، بازديد کنندگان سايد در ارديبهشت و پس از يادداشت اخير از 000/40 نفر در ماه گذشت که گرچه برخي از آن تکراري است ولي در عين حال بخش مهمي از آن واقعي و منعکس کننده نظرات مردم است و نميتوان با توجيه آنرا کتمان کرد.

   نگراني هائي که برخي اصحاب رسانه با توهين ، القاء شبهه ، تشويش اذهان عمومي و تخريب و... از خود نشان دادند دقيقا هراس آنان از اقبال عمومي به قرباني را نشان ميدهد وگرنه افراد زيادي گفته ميشود قصد نامزدي در انتخابات را دارند ولي اين آقايان هيچ نگرانِ حضورشان نيستند ولي تا اسم موسي قرباني برده مي شود وحشت سراسر وجودشان را فرا گرفته و به تخريب و ... پرداختند که خود نشانه رويش آراء است.

   ب : تجربه 16 سال نمايندگي

   هيچکس نميتواند منکر شود که حضور در مجلس در دوره طولاني و سطح عالي، تجربه گران سنگي است که مزيّت بالائي براي بدست آوردن شيوه مناسبِ پيگيري ها را براي انسان فراهم ميسازد و اين تجربه در هيچ کدام از نامزدهاي احتمالي انتخاات نيست .

   ج : تجربه مديريت در سطوح بالا

   علاوه بر حضور 16 ساله در مجلس ، حضور در پستهاي مديريتي قبل و بعد از مجلس تجربه اي است که هيچکس نمي تواند منکر تأثير گزاري مثبت آن در پيگيري حقوق حوزه انتخابيه شود اين تجربه نيز در بسياري از نامزدهاي احتمالي وجود ندارد.

   د : تعامل سازنده و مثبت با مسؤلين کشور

   تعامل قرباني با مسؤلين کشور به بيش از دو دهه ميرسد خصوصا در سالهايِ اخير و در ديوان عدالت اداري اين تعامل به اوج خود رسيد و گره هاي بسياري در جهت تأمين حقوق مردم را گشود که کم و بيش از طريق رسانه هاي مکتوب  ، مجازي و صوتي تصويري مردم ما شاهد آن بوده اند.

   اين شيوه تعامل براي دوران نمايندگي لازم ومفيد است . چون خاطره خوشي در ذهن بسياري از مسؤلين کشوري ايجاد کرده است که نمي توانند جز با احسان و نيکي متقابل با آن برخورد کنند.

   دوستان بايد توجه کنند تعامل با مديران کشور بسيار ارزشمند است ولي متأسفانه برخي تعامل را با معامله اشتباه ميگرند و در قبال کاري که انجام مي دهند مزد اندکي مي گيرند و خود را ارزان مي فروشند و مهم تر اينکه در ازاء خدمت به يک وزير يا مسؤل بجاي خدمت گرفتن براي منطقه منافع شخصي مطالبه ميکنند و در نهايت پاداشِ خود را ، گرفتن پست و مقام براي خود و دوستان و هم حزبي هاي خود قرار مي دهند که معامله زيانباري است .

   ه : آشنائي با ارزشهاي انقلاب و ديدگاههاي رهبري

   آنچه مسلم است اينکه در ايران هيچکس نميتواند مبناي مديريت خود را در تعارض با ارزشهاي نظام قرار دهد و اگر کساني پيدا يا پنهان چنين روشي داشته باشند حتما به مقصد نميرسند و تنها چيزي که عملکرد آنان نصيب کشور ميکند بحران و چالش و نزاع و درگيري است همانند آنچه در دوره مجلس ششم و زمان فتنه و انحراف رخ داد و کساني که خواستند ولايت فقيه را حذف کرده يا دور بزنند و بدون توجه به آن راه خود را بروند غير از اينکه عرض خود بردند و زحمت به نظام دادند چيزي عايد خودشان ، مردم و نظام نشد.

   بدترين شيوه در اين زمينه عملکرد کساني است که خود را تابع رهبري ميدانند ولي معتقدند بايد کار خودشان را بکنند و هر جا رهبري امر يا نهي کرد اطاعت کنند. اين روش بظاهر صحيح بنظر ميرسد ولي ضرر آن از مخالفت رسمي با رهبري بيشتر است.

   در اين روش همه مشکلات کشور متوجه رهبري ميشود برخود با بد حجاب ، جمع آوري ماهواره ، برخورد با رسانه هاي معاند و... همه به پاي رهبري نوشته ميشود و تبعات و هزينه بسيار سنگيني را بر کشور تحميل مي کند.

نماينده موفق کسي است که ارزشهاي نظام را بشناسد، به ديدگاههاي رهبري واقف باشد و بدون خرج کردن از رهبري آنرا اجرا کند تا رهبري آسيب نبيند.

 در بين کساني که تا کنون نماينده شده يا ادعاي نمايندگي دارند بهترين عملکرد را  موسي قرباني داشته و خواهد داشت و گرچه برخي اشخاص نيت خير داشته و دارند ولي معلوم نيست اگر در شرائط دشوار قرار بگيرند چه راهي را انتخاب خواهند کرد.

   دوم : چالشهاي حضور

   عليرغم مزيت هائي که حضورقرباني در انتخابات دارد ولي متأسفانه چالشهائي نيز در مسير وجود دارد که تصميم گيري را دشوار مي کند که به برخي اشاره ميکنم.

   الف : لزوم پذيرش استعفاء

   اولين چالشي که قرباني با آن روبرو هست داشتن مسؤليتي است که حضور در انتخابات مستلزم استعفا از اين مسؤليّت است و استعفا بايد مورد پذيرش قوّه قضائيّه است و با توجّه به خدماتي که قرباني در ديوان انجام داده است پذيرش استعفا را با مشکل مواجه کرده است .در هر حال چنانچه با استعفا موافقت نشود از حضور محروم خواهد بود و اين وضعيت نيز در بين نامزدهاي احتمالي منحصر به فرد است.

   ب : فراهم بودن زمينه تخريب

   کسي که دوره اول نامزد شدنش در انتخابات است يا زمان کمتري نماينده بوده قطعا نسبت به کسي که 16 سال نماينده بوده و با هزاران خواسته منطقي و غير منطقي مواجه بوده که همه آنها شدني نبوده است  زمينه تخريب کمتري خواهد داشت.

  در اين زمينه قرباني وضعيت منحصر به فردي دارد و زمينه تخريب وي از ناحيه مخالفين بيشتر از بقيه نامزدهاست و غير از موارد کلي که به آن اشاره ميشود موارد خاصي نيز وجود دارد که زمينه تخريب را فراهم يا تشديد کرده است.

موارد خاص مواردي از قبيل زير است :

عملکرد نامطلوب اصولگرايان در بعضي زمينه ها

عملکرد ناموفق دولت احمدي نژاد در بعضي موارد مثل 11 روز خانه نشيني ، اجرا نشدن مصوبات استاني  و... که عليرغم انتقاداتي که قرباني در اين موارد داشت اما منتقدين او را از انتقاد و طعنه مستثني نميکنند و همه را به باد انتقاد ميگيرند.

الحاق قاينات به خراسان جنوبي ؛

 عليرغم منطقي بودن اين اقدام ولي متأسفانه منتقدين چشم خود را به روي آنچه در فردوس و طبس  اتفاق افتاده ، بسته وتمايل زيرکوه ، نيمبلوک ، سده ، زهان و... بر الحاق به خراسان جنوبي را ناديده گرفته و  همچنان بر طبل تخريب ميکوبند و به پاسخ هاي منطقي هم که داده شده توجه نميکند و حاضر نيستند براي برگشت به خراسان رضوي هم گامي بر دارند ، به نظر ميرسد آقايان محترم فقط در مقام سوء استفاده و تخريب هستند و گرنه همچنان که طبس از يزد منتزع و به خراسان جنوبي الحاق شد براي قاينات هم اقدام مشابهي مي کردند خصوصا که امروز ديگر نيازي به همراهي زهان و زيرکوه ندارند ولي همگان ميدانند که اين ادعاها بهانه است.

ناموفق بودن تلاشهاي انجام شده در برخي پروژه ها

 گرچه اگر با دقت اين موضوع توجه شود نشانه فعال بودن است چون تلاش شده ولي به نتيجه نرسيده است ولي برخي اشخاص هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينند و مايل نيستند هيچگاه نيمه پر را ببينند ، آنرا دست مايه تخريب قرار ميدهند.

   نمونه هاي فوق و مشابه آن به  موارد خاص مربوط ميشود اما تخريب چيان به اينها اکتفا نکرده و اتهامات بزرگي به قرباني زدند که معلوم نيست فرداي قيامت چگونه جواب خواهند داد.مثل مشارکت در پرونده 3000 ملياردي که همگان ميدانند دروغي محض است

   ج : منتقدين لجوج و بي منطق

   شايد دوستان برخي حرفها از قبيل اينکه در 16 سال گذشته هيچ کاري نشده ، خيانت شده ؛ يک کار زيربنائي نشده و... را زياد شنيده اند

   متأسفانه در حوزه انتخابيه با کساني مواجه هستيم که خود را معيار همه چيز ميدانند و اگر بستگانشان پست و مقام دلخواهشان را نداشته باشند با بيرحمي کامل همه خدمات را منکر ميشوند و حتي پروژه هاي مهم منطقه را که نتوانسته اند باتمام برسانند زير سؤال مي برند که غير کارشناسي معرفي کردن فولاد قاينات يکي از اين موارد است.

   همچنين « هياهو براي هيچ » خواندن جشنواره هاي ارزشمند طلاي سرخ يکي ديگر از حرفهاي فاقد منطق برخي منتقدين است

   با ديدن اين شيوه برخورد از منتقدين ، که نمونه هاي کمي از آن بيان گرديد  زمينه تخريب به شدت فراهم است و خطر جدي براي حضور در انتخابات است

   د : مديران غير همسو

   يکي از پيش نيازهاي مهم براي خدمت به حوزه انتخابيه همسو بودن مديران در جهت احقاق حقوق مردم است و شرائط فعلي حوزه انتخابيه وضعيت نا مناسبي براي يک نماينده ارزشي است که بخواهد با کساني کار کند که وضعيت روشني و سابقه آشکاري در اين خصوص ندارند.

   موسي قربانب دوره هاي سختي را در اين زمينه سپري کرده است و گرچه عليرغم همه دشواريها وظيفه خود را بخوبي انجام داده ولي نميتوان دشواري کار را پنهان کرد و ترديدي نيست که اگر اين وضعيت نباشد خدمت رساني ، دشواري کمتري خواهد داشت.

   ه : بالا رفتن توقعات

     گرچه عملکرد قرباني نيز باعث بالا رفتن توقعات شده بود و دليل آن اين بود که کارهاي بزرگي مثل فولاد ، گاز ، نيروگاه و...براي منطقه انجام شد و بسياري از مشکلات شخصي مردم  با روئي گشاده پيگيري شد و بخش مهمي از آن برطرف شد در حدي که بسياري از مردم فکر ميکردند اگر کاري انجام نميشود قرباني مايل به انجام آن نيست و گرنه هرچه بخواهد ميشود.

   اين توقعات در دوره مجلس نهم افزايش يافته و هر جا جواب ارباب رجوع را بخوبي نداده اند يا گوشي تلفن را پاسخ نميدهند مردم به ياد قرباني ميفتند و اين وضعيت باعث افزايش توقعات شده است.

   لازم بذکر است که ممکن است کساني اين حرف را قبول نداشته باشند ولي عين واقعيت است که بر زبان بسياري از مردم جاري ميشود.

   و : ضعف قواي جسماني

   حتما قرباني  امروز موسي قرباني بيست سال پيش بلکه پنج سال پيش نيست و حافظه او فعلا به شدت کاهش پيدا کرده و توان دوندگي سالهاي قبل را ندارد .

   در گذشته در موارد زيادي از قبيل زمان برگزاري همايش قاين شناسي ؛ تا پايان جلسات مجلس و کميسيونها يعني ساعت چهار يا پنج در مجلس بود وآنگاه با پرواز به مشهد ميرفت و به سرعت خودش را به قاين ميرساند و در جلسات آخر شب شرکت کرده و بلافاصله به مشهد برميگشت و با پرواز ساعت شش يا هفت صبح به تهران مي رفت و خودش را به جلسه مجلس ميرساند ولي الآن قطعا اين حوصله و توانائي وجود ندارد لذا يکي از چالشهاي جدي ضعف جسماني است که نميشود آنرا ناديده گرفت.

  نتيجه : با توجه به آنچه گفته شد بايد حضوري مدبرانه را پيگيري کرد و از هرگونه تصميم احساسي و عجولانه پرهيز کرد و نظرات کارشناسي و مستدل همشهريان قاينات و زيرکوه مي تواند در اين خصوص راهگشا باشد .

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
 • لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد
  لحظات دل انگيز غروب و طلوع خورشيد